Zarządzenie nr 242/2013 z dnia 2013-07-12

Numer 242/2013
w sprawie zniszczenia dokumentów z wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bargłów Kościelny, przeprowadzonych w dniu 16 czerwca 2013 r.
Data wydania 2013-07-12

ZARZĄDZENIE NR 242/2013

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 12 lipca 2013 r.

w sprawie zniszczenia dokumentów z wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bargłów Kościelny, przeprowadzonych w dniu 16 czerwca 2013 r.

Na podstawie § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.Nr 209, poz. 1781 ze zm. z 2005 r. Nr 25, poz. 210) w związku z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach znak: DSW.0124-1-4/13 z dnia 5 lipca 2013 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję w składzie:

  1. Radosław Wawiórko - Sekretarz Gminy - Przewodniczący Komisji
  2. Elżbieta Cichy - inspektor ds. administracyjno-kadrowych - Członek Komisji
  3. Jolanta Izbicka- inspektor ds. obsługi Rady Gminy - Członek Komisji.

§ 2 . Komisja, o której mowa w § 1 w terminie do dnia 15 lipca 2013 r. sporządzi Protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej z wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bargłów Kościelny i przekaże niezwłocznie dla Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach.

§ 3. Komisja, o której mowa w § 1, dokona zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z przeprowadzonych wyborów na podstawie pisemnego polecenia Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach w terminie oraz w sposób określony w poleceniu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2013-09-18

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2013-09-18

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2013-09-18