Zarządzenie nr 243/2010 z dnia 2010-08-12

Numer 243/2010
w sprawie zniszczenia dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 20 czerwca 2010 r. i 4 lipca 2010 r.
Data wydania 2010-08-12

ZARZĄDZENIE NR 243/10

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

 

z dnia 12 sierpnia 2010 r.

 

w sprawie zniszczenia dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 20 czerwca 2010 r. i 4 lipca 2010 r.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 października 2000 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.Nr 83, poz. 944 ze zmianą: Dz.U. z 2005 r. Nr 181, poz. 1508) w związku z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach znak: DSW.0124-3/10 z dnia 10 sierpnia 2010 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję w składzie:

1)       Radosław Wawiórko - Sekretarz Gminy - Przewodniczący Komisji

2)   Elżbieta Cichy - inspektor ds. administracyjno-kadrowych - Członek Komisji

3)       Jolanta Izbicka- inspektor ds. obsługi Rady Gminy - Członek Komisji.                         Ł    .

§ 2. Komisja, o której mowa w § 1 w terminie do dnia 16 sierpnia 2010 r. sporządzi Protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i przekaże niezwłocznie dla Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach.

§ 3. Komisja, o której mowa w § 1, dokona zniszczenia dokumentacji niearchi walnej z przeprowadzonych wyborów na podstawie pisemnego polecenia Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach w terminie oraz w sposób określony w poleceniu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2011-06-08

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2011-06-08

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2011-06-08