Zarządzenie nr 243/2013 z dnia 2013-07-15

Numer 243/2013
w sprawie :przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Tajnie Starym.
Data wydania 2013-07-15

Zarządzenie Nr 243/2013

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia   15 lipca 2013r.

w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Tajnie Starym.

Na podstawie art. 36a ust. 1,2, 13 i 14 w zw. z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Tajnie Starym oraz w uzgodnieniu z Podlaskim Kuratorem Oświaty.

§1

Przedłuża się Pani Beacie Krupińskiej okres powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tajnie Starym na okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia 1 września 2013 roku do dnia 31 sierpnia 2018 roku.

§2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2013-09-18

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2013-09-18

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2013-09-18