Zarządzenie nr 244/2010 z dnia 2010-08-12

Numer 244/2010
w sprawie przeprowadzenia szkolenia obronnego w gminie Bargłów Kościelny
Data wydania 2010-08-12

ZARZĄDZENIE NR 244/10

 

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

 

z dnia 12 sierpnia 2010 roku

 

w sprawie przeprowadzenia szkolenia obronnego w gminie Bargłów Kościelny

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/10 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych w gminie Bargłów Kościelny w2010r.

ZARZĄDZAM:

§ 1.       Przeprowadzenie szkolenia obronnego w gminie Bargłów Kościelny w dniu 12.08.2010 r.    od godz. 8.00 -15.30 na temat:

1.  T/lll-11 - Rola i miejsce stałego dyżuru podczas podwyższenia gotowości obronnej

2.           TV I-8    - Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa z uwzględnieniem udziału SZ RP

3.  TA/ll-3 - Zasady    zachowania    się    w    sytuacji    zagrożenia atakiem terrorystycznym lotniczym,   oraz zagrożeń

4.           T/lll-3 - Ogólna  charakterystyka i zasady tworzenia ZMP dla UG na terenie gminy Bargłów Kościelny

5.  TA/l-4 - Doskonalenie kurierów i osób odpowiedzialnych za organizację i przeprowadzenie AK

§ 2   . Udział w ćwiczeniu wezmą:

1.  Skład osobowy GOW,

2.            Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy - GOPS i ZGK

3.            Kierownicy jednostek oświatowych z terenu gminy

4.            Kierownik Stałego Dyżuru Wójta,

5.  Gminne FOC

§ 3. Szkolenie przeprowadzić w formie zajęć teoretycznych oraz zajęć praktycznych §4. Szkolenie zorganizuje pracownik ds. pozamilitarnych ogniw obronnych UG § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2011-06-08

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2011-06-08

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2011-06-08