Zarządzenie nr 245/2010 z dnia 2010-08-26

Numer 245/2010
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za
Data wydania 2010-08-26

ZARZĄDZENIE NR 245/10

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

 

z dnia 26 sierpień 2010 roku

 

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za

 

pierwsze półrocze 2010 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 roku Nr 28, poz. 146) oraz Uchwały Nr XXVI/172/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego, Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny za pierwsze półrocze 2010 roku obejmującą następujący zakres:

1)       informację o realizacji dochodów budżetu gminy według załącznika Nr 1,

2)   informację o realizacji wydatków budżetu gminy według załącznika Nr 2,

3)       zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym

do sektora finansów publicznych według załącznika Nr 3,

4) zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego według

załącznika Nr 4,

5)  część opisową według załącznika Nr 5.

§ 2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym za pierwsze półrocze 2010 roku wraz z częścią opisową stanowiącą załącznik Nr 6 do zarządzenia.

§ 3. Przedstawić informację, o której mowa w § 1 i 2 Radzie Gminy Bargłów Kościelny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2011-06-08

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2011-06-08

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2011-06-08