Zarządzenie nr 246/2010 z dnia 2010-08-03

Numer 246/2010
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Data wydania 2010-08-03

ZARZĄDZENIE NR 246/10

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 3 0 sierpnia 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 roku Nr 28, poz. 146) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Nr XXII/151/09 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2010 Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych na 2010 rok:

zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 20.000 zł - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych na 2010 rok:

zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 30.746 zł - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,

zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 10.746 zł - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.   Plan dochodów budżetowych ogółem:    18.727.916 zł, z tego:

-  dochody bieżące w kwocie 14.641.400 zł

-  dochody majątkowe w kwocie: 4.086.516 zł.

2.   Plan wydatków budżetowych ogółem:    23.994.104 zł, z tego:

-  wydatki bieżące w kwocie 14.528.041 zł,

-  wydatki majątkowe w kwocie 9.466.063 zł.

3. Rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:

-  ogólna w wysokości 37.000 zł

-  celowa w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2011-06-08

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2011-06-08

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2011-06-08