Zarządzenie nr 246/2013 z dnia 2013-07-29

Numer 246/2013
w sprawie powołania rzeczoznawców wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do przeprowadzenia szacowania na terenie Gminy Bargłów Kościelny.
Data wydania 2013-07-29

ZARZĄDZENIE NR 246/2013

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 29 lipca 2013 r.

w   sprawie  powołania  rzeczoznawców   wyznaczonych   przez  Powiatowego   Lekarza Weterynarii do przeprowadzenia szacowania na terenie Gminy Bargłów Kościelny.

Na podstawie art.49 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342) oraz § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz.U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1161) zarządzam, co następuje:

§1 Powołuję rzeczoznawcę do przeprowadzania szacowania w przypadkach określonych w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt:

1)  Barbara Anna Kosiorek-Medykiewicz - zam. Solistówka 42,16-320 Bargłów Kościelny §2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2013-09-18

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2013-09-18

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2013-09-18