Zarządzenie nr 247/2010 z dnia 2010-09-10

Numer 247/2010
w sprawie powołania Komisji ds. zezłomowania i likwidacji zdemontowanych elementów Stacji uzdatniania wody w Tajnie Starym.
Data wydania 2010-09-10

ZARZĄDZENIE NR 247/2010

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

 

z dnia 10.09.2010 r.

 

w sprawie: powołania Komisji ds. zezłomowania i likwidacji zdemontowanych elementów Stacji uzdatniania wody w Tajnie Starym.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządza co następuje:

§1

1.    Powołuje się Komisję ds. zezłomowania i likwidacji (zwaną dalej Komisją)
zdemontowanych elementów stacji uzdatniania wody w Tajnie Starym (zwanych dalej
składnikami majątku) w następującym składzie:

1.  Marek Purwin - Przewodniczący

2.              Grzegorz Kasjanowicz - Członek

3.              Stanisław Wasilewski - Członek

2.   W skład Komisji jako członkowie mogą być powołane dodatkowo inne osoby,
jeżeli   będzie wymagać tego fachowe określenie stopnia zużycia środka trwałego lub
materiału.

§2

Zadaniem Komisji jest kwalifikowanie składników majątku do likwidacji lub do sprzedaży oraz ocena poszczególnych przedmiotów zgłoszonych do likwidacji w zależności od ich stanu oraz kwalifikacja do:

1.              wykorzystania na części jako materiały z odzysku,

2.              upłynnienia,

3.              likwidacji.

§3

Przeprowadzenie zezłomowania i likwidacji mienia Gminy Bargłów Kościelny, o którym mowa w § 2, odbywa się na podstawie „wniosków likwidacyjnych" (załącznik nr 1) składanych przez osobę materialnie odpowiedzialną za powierzone mienie (osoba użytkująca te przedmioty) za pisemną akceptacją kierownika referatu wnioskującego.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2011-06-08

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2011-06-08

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2011-06-08