Zarządzenie nr 249/2013 z dnia 2013-08-06

Numer 249/2013
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Data wydania 2013-08-06

ZARZĄDZENIE NR 249/2013

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 06 sierpnia 2013 r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 594) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XVII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w sprawach:

  1. zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2013.
  2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2013-2016.

stanowiące załączniki Nr 1-2 do niniejszego zarządzenia. § 2. Upoważnia się :

4. Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt  i pkt 2 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2013-09-18

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2013-09-18

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2013-09-18