Zarządzenie nr 24/2005 z dnia 2005-06-06

Numer 24/2005
w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości nr 18 w Brzozówce nr 70 w Wólce Karwowskiej.
Data wydania 2005-06-06

ZARZĄDZENIE NR 24/05

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

 z dnia 06 czerwca 2005 r.

w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości nr 18 w Brzozówce nr 70 w Wólce Karwowskiej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 1997 r Nr 115, poz. 741 z późn. zm. i realizując Uchwały Rady Gminy: Nr XIII/140/05 z dnia 18 lutego 2005 r. i Nr 5011/139/05 zarządza się co następuje:

§-1

Przeprowadzić ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi Brzozówka o nr geodezyjnym dz. nr 18 i Wólce Karwowskiej dz. nr 70

§-2

w przetargu cenę wywoławczą nieruchomości ustala się na kwotę:

-         dz. nr 18 w Brzozówce-1200,00 zł

-         dz. nr 70 w Wólce Karwowskiej-1300,00 zł

§-3

W celu przeprowadzenia przetargu powołuję komisję w następującym składzie:

1)  Kasjanowicz Grzegorz-przewodniczący komisji

2)           Wasilewski Stanisław - członek komisji

3)           Grajewski Stefan       - członek komisji

§-4

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. rolnictwa i ochrony środowiska -Stefanowi Grajewskiemu

§-5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2006-03-01

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2006-03-07

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2006-03-01