Zarządzenie nr 251/2013 z dnia 2013-08-14

Numer 251/2013
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
Data wydania 2013-08-14

ZARZĄDZENIE NR 251/2013

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 14 sierpnia 2013 r.

w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej

uczniom na zakup podręczników

Na podstawie § 5 pkt. 3 i § 6 pkt.l Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 818) zarządzam co następuje:

§ 1. Wnioski o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014 do dnia 10 września 2013 r.

§ 2. Dyrektor szkoły sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuje ją wójtowi gminy do dnia 12 września 2013 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2013-09-18

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2013-09-18

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2013-09-18