Zarządzenie nr 254/2010 z dnia 2010-10-14

Numer 254/2010
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Data wydania 2010-10-14

ZARZĄDZENIE NR 254/10

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 14 października 2010 roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Nr XXH/151/09 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2010 Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych na 2010 rok:

1.              zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 28.281 zł    - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia;

2.      zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 15.000 zł - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych na 2010 rok:

1.             zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 36.412 zł - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,

2.             zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 23.131 zł — zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.    Plan dochodów budżetowych ogółem:    18.096.671 zł, z tego:

-  dochody bieżące w kwocie 14.417.924 zł

-  dochody majątkowe w kwocie: 3.678.747 zł.

2.    Plan wydatków budżetowych ogółem:    23.897.700 zł, z tego:

-  wydatki bieżące w kwocie 14.544.667 zł,

-  wydatki majątkowe w kwocie 9.353.033 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2011-06-08

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2011-06-08

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2011-06-08