Zarządzenie nr 255/2010 z dnia 2010-10-14

Numer 255/2010
w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych
Data wydania 2010-10-14

ZARZĄDZENIE NR 255/10

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

 

z dnia 14 października 2010 roku

w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych

Na podstawie 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835) Wójt Gminy Bargłów Kościelny zarządza, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć plan finansowy jednostki budżetowej o kwotę 14.196 zł:

1.   Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" , rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów" §3260-14.196 zł

w tym:

- Urząd Gminy Bargłów Kościelny - 14.196 zł

§ 2. Zwiększyć plany finansowe jednostek budżetowych o kwotę 14.196 zł:

1. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów" § 3260 -14.196 zł

w tym:

- Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym                        - 8.926 zł,

- Szkoła Podstawowa w Tajnie Starym                         - 2.040 zł,

- Szkoła Podstawowa w Kroszewie                             -1.190 zł,

- Szkoła Podstawowa w Łabętniku                              - 2.040 zł.

§ 3. Zmiany planów finansowych wynikają z rozdysponowania środków na dofinansowanie zakupu podręczników uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasie II gimnazjum - „Wyprawka szkolna", zgodnie z listami uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy finansowej sporządzonymi przez dyrektorów szkół.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2011-06-08

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2011-06-08

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2011-06-08