Zarządzenie nr 256/2013 z dnia 2013-09-26

Numer 256/2013
w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.
Data wydania 2013-09-26

ZARZĄDZENIE NR 256/2013 WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, zm. z 2013 r. poz. 645) zarządza się co następuje:

§ .1 Określić sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XVIII Sesji Rady Gminy w dniu 23 września 2013 r.. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ .2   Wykonanie  zarządzenia powierza  się  osobom wymienionym  w odnośnych  kolumnach załącznika.

§ .3   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2015-08-31

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2015-08-31

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2015-08-31