Zarządzenie nr 258/2013 z dnia 2013-10-18

Numer 258/2013
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Data wydania 2013-10-18

ZARZĄDZENIE NR 258/2013 WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 18 października 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: z 2013 r. poz.938) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Nr XIV/126/2012 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2013 Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych na 2013 rok:

1)  zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 571.512 zł - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych na 2013 rok:

  1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 636.862  zł - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
  2. zmniejszyć  plan  wydatków  budżetowych  o  kwotę  65.350  zł - zgodnie  z  tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.    Plan dochodów budżetowych ogółem:    21.597.044 zł, z tego:

  • dochody bieżące w kwocie                18.754.138 zł,
  • dochody majątkowe w kwocie            2.842.906 zł.

2.    Plan wydatków budżetowych ogółem:   20.136.832 zł, z tego:

  • wydatki bieżące w kwocie                 16.605.377 zł,
  • wydatki majątkowe w kwocie             3.531.455 zł.

3.    Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 2.748.401 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2015-08-31

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2015-08-31

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2015-08-31