Zarządzenie nr 259/2013 z dnia 2013-10-25

Numer 259/2013
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za III kwartał 2013 roku
Data wydania 2013-10-25

ZARZĄDZENIE NR 259/2013 WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 25 października 2013 roku

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny

za III kwartał 2013 roku

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: z 2013 r.poz. 938) Wójt Gminy Bargłów Kościelny zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za III kwartał 2013 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Podać do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2015-08-31

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2015-08-31

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2015-08-31