Zarządzenie nr 25/2005 z dnia 2005-06-16

Numer 25/2005
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy
Data wydania 2005-06-16

ZARZĄDZENIE NR 25/05 WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 16 czerwca 2005 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.Nr 228, poz. 2255 z późn.zm.) w związku z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyinych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U.Nr 86, poz. 732) zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważniam Panią Alicję Haraburda Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz w sprawach zaliczek alimentacyjnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

§ 2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w § 1 nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw.

§ 3. Odwołanie pełnomocnictwa, o którym mowa w § 1 lub jego ograniczenie może nastąpić w każdym czasie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2006-03-01

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2006-03-01

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2006-03-01