Zarządzenie nr 262/2010 z dnia 2010-11-12

Numer 262/2010
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata
Data wydania 2010-11-12
 

ZARZĄDZENIE NR 262/10

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

 

z dnia 12 listopada 2010 roku

 

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata

 

2011-2018

Na podstawie arl. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. [J. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, póz. "835, Nr 152, poz. 1020) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ I. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2011-2018 w formie projektu uchwały Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Bargłów Kościelny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2011-06-08

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2011-06-08

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2011-06-08