Zarządzenie nr 262/2013 z dnia 2013-11-14

Numer 262/2013
w sprawie projektu budżetu gminy na 2014 rok
Data wydania 2013-11-14

ZARZĄDZENIE NR 262/2013 WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 14 listopada 2013 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: z 2013 r. poz.938) oraz Uchwały Nr XXVI/173/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bargłów Kościelny, procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) projekt budżetu gminy na 2014 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

  1. objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
  2. materiały towarzyszące projektowi budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w terminach i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2015-08-31

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2015-08-31

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2015-08-31