Zarządzenie nr 263/2010 z dnia 2010-11-12

Numer 263/2010
w sprawie projektu budżetu gminy na 2011 rok
Data wydania 2010-11-12
 

ZARZĄDZENIE NR 263/10

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

 

z dnia 12 listopada 2010 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) oraz Uchwały Nr XXVI/173/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bargłów Kościelny, procedury uchwalania _ budżetu oraz szczegółowości jnateriałów Informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1)  projekt budżetu gminy na 2011 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy

wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze   zarządzenie   przedkłada   się   Radzie   Gminy   i   Regionalnej   Izbie

O [.rachunkowej w Białymstoku w terminach i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2011-06-08

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2011-06-08

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2011-06-08