Zarządzenie nr 264/2013 z dnia 2013-11-18

Numer 264/2013
w sprawie powołania Komisji ds. likwidacji zdemontowanych elementów pługa szczytowego do równiarki.
Data wydania 2013-11-18

ZARZĄDZENIE NR 264/2013 WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 18.11.2013r.

w sprawie: powołania Komisji ds. likwidacji zdemontowanych elementów pługa szczytowego do równiarki.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) zarządza się co następuje:

§1

1.   Powołuje się Komisję ds. likwidacji (zwaną dalej Komisją) zdemontowanych
elementów pługa szczytowego do równiarki (zwanych dalej składnikami majątku) w
następującym składzie:

  1. Jan Orbik - Przewodniczący
  2. Grzegorz Kasjanowicz - Członek
  3. Marek Purwin - Członek

2.   W skład Komisji jako członkowie mogą być powoływane dodatkowo inne osoby,
jeżeli będzie wymagać tego fachowe określenie stopnia zużycia środka trwałego lub
materiału.

§2

Zadaniem Komisji jest wycena, kwalifikowanie składników majątku do likwidacji lub do sprzedaży oraz ocena poszczególnych przedmiotów zgłoszonych do likwidacji w zależności od ich stanu oraz kwalifikacja do:

  1. wykorzystania na części jako materiały z odzysku,
  2. upłynnienia,
  3. likwidacji.

§3

Przeprowadzenie zezłomowania i likwidacji mienia Gminy Bargłów Kościelny , o którym mowa w § 2, odbywa się na podstawie „wniosków likwidacyjnych" (załącznik nr 1) składanych przez osobę materialnie odpowiedzialną za powierzone mienie (osoba użytkująca te przedmioty) za pisemną akceptacją kierownika referatu wnioskującego.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2015-08-31

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2015-08-31

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2015-08-31