Zarządzenie nr 268/2013 z dnia 2013-12-06

Numer 268/2013
w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.
Data wydania 2013-12-06

ZARZĄDZENIE NR 268/2013 WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 06 grudnia 2013 r.

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, zm. z 2013 r. poz. 645) zarządza się co następuje:

§ .1 Określić sposób wykonama uchwał Rady Gminy podjętyci na XIX Sesji Rady Gminy w dniu 29 listopada 2013 r. . zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzeni;!.

§ .2  Wykonanie  zarządzenia powierza  się  osobom  wymienionym  w  odnośnych  kolumnach załącznika.

§ .3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2015-08-31

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2015-08-31

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2015-08-31