Zarządzenie nr 26/2007 z dnia 2007-07-16

Numer 26/2007
w sprawie zniszczenia dokumentów z wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bargłów Kościelny, przeprowadzonych w dniu 13 maja 2007 r.
Data wydania 2007-07-16
ZARZĄDZENIE NR 26/07
 WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 16 lipca 2007 r.

w sprawie zniszczenia dokumentów z wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bargłów Kościelny, przeprowadzonych w dniu 13 maja 2007 r.

Na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.Nr 209, poz. 1781 z późn.zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję w składzie:

Radosław Wawiórko - Sekretarz Gminy - Przewodniczący Komisji

Elżbieta Cichy - inspektor ds. administracyjno-kadrowych - członek Komisji

3)       Jolanta Izbicka - podinspektor ds. obsługi Rady Gminy - członek Komisji

§ 2. Komisja, o której mowa w § 1 w terminie do dnia 20 lipca 2007 r. sporządzi Protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej z wyborów uzupełniających i przekaże niezwłocznie dla Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach.

§ 3. Komisja, o której mowa w § 1 dokona zniszczenia dokumentów z wyborów uzupełniających na podstawie pisemnego polecenia Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach, w terminie oraz w sposób określony w poleceniu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2007-10-04

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2007-10-04

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2007-10-04