Zarządzenie nr 27/05 z dnia 2005-06-20

Data wydania 2005-06-20
Numer 27/05
w sprawie przyjęcia harmonogramu zabezpieczającego realizację uchwały XV Sesji Rady Gminy.

ZARZĄDZENIE NR 27/05 WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 20 czerwca 2005 r.

w sprawie przyjęcia harmonogramu zabezpieczającego realizację uchwały XV Sesji

Rady Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjąć harmonogram zabezpieczenia realizacji uchwały Nr XV/155/05 Sesji Rady Gminy z dnia 16 czerwca 2005 r. stanowiący załącznik Nr Ido zarządzenia.

§ 2. Wykonanie   zarządzenia  powierza   się   osobom      wymienionym   w   kolumnie załącznika.

§ 3.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

 

Andrzej Kwieciński

 

 

 

Numer Załącznika Nazwa Załącznika
Załącznik nr 1 HARMONOGRAM REALIZACJI WYKONANIA UCHWAŁY RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY NR XV/155/05

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2006-03-01

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2006-03-01

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2006-03-01