Zarządzenie nr 281/2013 z dnia 2014-01-02

Numer 281/2013
w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.
Data wydania 2014-01-02

ZARZĄDZENIE NR 281/201 WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 02 stycznia 2014 r.

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 i     ca 19901 oku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, zm. z 2013 r. poz. 645, zarządza się co następuje:

§ .1 Określić sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XX Sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2013 r. . zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia

§ .2  Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  osobom  wymiecionym  w  odnośnych  kolumnach załącznika.

§ .3  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2015-08-31

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2015-08-31

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2015-08-31