Zarządzenie nr 282/2013 z dnia 2014-01-08

Numer 282/2013
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Data wydania 2014-01-08

ZARZĄDZENIE NR 282/2014 WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 08 stycznia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: z 2013 r. poz.938) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych na 2014 rok:

1)  zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.472 zł — zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych na 2014 rok: 1)  zwiększyć   plan  wydatków  budżetowych  o   kwotę   2.472   zł  -  zgodnie  z  tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia. § 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.    Plan dochodów budżetowych ogółem:    19.253.158 zł, z tego:

  • dochody bieżące w kwocie                16.701.687 zł,
  • dochody majątkowe w kwocie             2.551.471 zł.

2.    Plan wydatków budżetowych ogółem:   18.582.829 zł, z tego:

  • wydatki bieżące w kwocie                 13.980.545 zł,
  • wydatki majątkowe w kwocie               4.602.284 zł.

3.    Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 1.748.449 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Metryka strony

Udostępniający: UG

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2015-08-31

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2015-08-31

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2015-08-31