Zarządzenie nr 284/2014 z dnia 2014-01-08

Numer 284/2014
w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r.
Data wydania 2014-01-08

ZARZĄDZENIE NR 284/2014 Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 08 stycznia 2014 r.

w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 4, art. 17 ust. 7 i art. 20 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.

o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461,

1101, 1407, 1445 oraz z 2013 r. poz.852 i 1355) zarządza się, co następuje:

§1.

1.   Ustala się wytyczne w sprawie wykonywania zadań obronnych w Gminie    Bargłów
Kościelny w 2014 r. stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2.  Ustala się wytyczne do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w Gminie Bargłów
Kościelny  w 2014 r. stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§2.

Zobowiązuje się kierowników, inspekcji i straży, przedsiębiorców oraz kierowników jednostek organizacyjnych, służby zdrowia do realizacji zadań określonych w § 1 ust.l i 2.

§3.

Nadzór i koordynację nad realizacją zarządzenia powierza się pracownikowi ds. pozamilitarnych ogniw obronnych: P. Grzegorzowi Kasjanowiczowi.

§4.

Zarządzenie obowiązuje od dnia 15 stycznia 2014 r.

Metryka strony

Udostępniający: UG

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2015-08-31

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2015-08-31

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2015-08-31