Zarządzenie nr 285/2013 z dnia 2014-01-08

Numer 285/2013
w sprawie ustalenia czynszu za wynajem lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy.
Data wydania 2014-01-08

ZARZĄDZENIE 285/14 WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 08 stycznia 2014 r.

w sprawie ustalenia czynszu za wynajem lokali mieszkalnych stanowiących zasób

mieszkaniowy Gminy.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) w oparciu o uchwałę Rady Gminy Bargłów Kościelny Nr XIV/123/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. zarządzam co następuje:

§1.1. Ustalam stawkę bazowa czynszu za lokale mieszkaniowe stanowiące własność Gminy w wysokości 1,00 zł za 1 m2 brutto z zastosowaniem czynników stanowiących załącznik do zarządzenia.

2. Budynki gospodarcze oraz garaże 0,60 zł za 1 m  netto + obowiązujący podatek VAT.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2015-08-31

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2015-08-31

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2015-08-31