Zarządzenie nr 288/2014 z dnia 2014-01-20

Numer 288/2014
w sprawie zniszczenia dokumentów z referendum powiatowego w sprawie odwołania Rady Powiatu w Augustowie przed upływem kadencji, przeprowadzonego w dniu 17 listopada 2013 r.
Data wydania 2014-01-20

ZARZĄDZENIE NR 288/2014 WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 20 stycznia 2014 r.

w sprawie zniszczenia dokumentów z referendum powiatowego w sprawie odwołania Rady Powiatu w Augustowie przed upływem kadencji, przeprowadzonego w dniu

17 listopada 2013 r.

Na podstawie § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów (Dz.U. z 2013 r., poz. 1488) w związku z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach znak: DSW-0124-1/14 z dnia 10 stycznia 2014 r. zarządzam, co następuje:'

§ 1. Powołuję komisję w składzie:

  1. Radosław Wawiórko - Sekretarz Gminy - Przewodniczący Komisji
  2. Elżbieta Cichy - inspektor ds. administracyjno-kadrowych - Członek Komisji
  3. Jolanta Izbicka- inspektor ds. obsługi Rady Gminy - Członek Komisji.

§ 2 . Komisja, o której mowa w § 1 w terminie do dnia 27 stycznia 2014 r. sporządzi Protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej z referendum powiatowego i przekaże niezwłocznie dla Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach.

§ 3. Komisja, o której mowa w § 1, dokona zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z referendum powiatowego na podstawie pisemnego polecenia Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach w terminie oraz w sposób określony w poleceniu, lub poprzez spalenie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2015-08-31

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2015-08-31

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2015-08-31