Zarządzenie nr 291/2013 z dnia 2014-02-03

Numer 291/2013
w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.
Data wydania 2014-02-03

ZARZĄDZENIE NR 291/2014 WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 03 lutego 2014 r.

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, zm. z 2013 r. poz. 645) zarządza się co następuje:

§ .1 Określić sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXI Sesji Rady Gminy w dniu 31 stycznia 2014 r.. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ .2  Wykonanie  zarządzenia powierza  się  osobom  wymienionym  w  odnośnych kolumnach załącznika.

§ .3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2015-09-01

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2015-09-01

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2015-09-01