Zarządzenie nr 292/2013 z dnia 2014-02-14

Numer 292/2013
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Data wydania 2014-02-14

ZARZĄDZENIE NR 292/2014 WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 14 lutego 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: z 2013 r. poz.938, poz. 1646) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Nr XX/174/2013 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2014 Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych na 2014 rok:

  1. zwiększyć  plan  wydatków  budżetowych  o  kwotę  28.850  zł - zgodnie  z  tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
  2. zmniejszyć plan wydatków  budżetowych  o  kwotę  28.850  zł - zgodnie  z  tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.    Plan dochodów budżetowych ogółem:    19.351.284 zł, z tego:

  • dochody bieżące w kwocie                16.799.813 zł,
  • dochody majątkowe w kwocie             2.551.471 zł.

2.    Plan wydatków budżetowych ogółem:   18.680.955 zł, z tego:

  • wydatki bieżące w kwocie                 14.038.826 zł,
  • wydatki majątkowe w kwocie              4.642.129 zł.

3.    Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 1.748.556 zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2015-09-01

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2015-09-01

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2015-09-01