Zarządzenie nr 295/2014 z dnia 2014-02-28

Numer 295/2014
w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez jednostki organizacyjne Gminy Bargłów Kościelny
Data wydania 2014-02-28

ZARZĄDZENIE NR 295/2014 WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 28 lutego 2014 roku

w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez jednostki organizacyjne

Gminy Bargłów Kościelny

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.594, zm.: z 2013 r. poz.645, poz. 1318) oraz § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 119), zarządzam co następuje:

§ 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Bargłów Kościelny przekazują do Wójta Gminy sprawozdania budżetowe w formie dokumentu sporządzonego w wersji papierowej, podpisane przez głównego księgowego i kierownika jednostki.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Bargłów Kościelny.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2015-09-01

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2015-09-01

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2015-09-01