Zarządzenie nr 296/2014 z dnia 2014-02-28

Numer 296/2014
w sprawie ustalenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny w roku szkolnym 2014/2015
Data wydania 2014-02-28

Zarządzenie Nr 296/2014

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 28 lutego 2014r.

w sprawie ustalenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny w roku szkolnym 2014/2015

Na podstawie art.6 ust.1 i 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz.7), na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów ustalam, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria oraz liczbę punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego kandydatów do Punktów Przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w Bargłowie Kościelnym, Tajnie Starym, Kroszewie i Łabętniku stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom szkół. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2015-09-01

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2015-09-01

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2015-09-01