Zarządzenie nr 297/2014 z dnia 2014-02-28

Numer 297/2014
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych
Data wydania 2014-02-28

ZARZĄDZENIE NR 297/2014

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia z 28 luty 2014 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych

obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu

Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 201 Ir. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ l.Na obszarze Gminy Bargłów Kościelny, jako miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, wyznaczam tablice ogłoszeń umieszczone w sołectwach na terenie Gminy Bargłów Kościelny.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, na stronie internetowej Urzędu Gminy Bargłów Kościelny oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2015-09-01

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2015-09-01

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2015-09-01