Zarządzenie nr 298/2014 z dnia 2014-03-19

Numer 298/2014
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym
Data wydania 2014-03-19

ZARZĄDZENIE NR 298/2014

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 19 marca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki

Publicznej w Bargłowie Kościelnym

Na podstawie art. 53 ust.l ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (takst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 330, zm.: z 2013 r. poz. 613) Wójt Gminy Bargłów Kościelny zarządza, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym za rok 2013, na które składa się:

  1. bilans na dzień 31.12.2013 r.,
  2. rachunek zysków i strat za okres   od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.,
  3. informacja dodatkowa.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bargłów Kościelny.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2015-09-01

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2015-09-01

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2015-09-01