Zarządzenie nr 29/2005 z dnia 2005-06-29

Data wydania 2005-06-29
Numer 29/2005
w sprawie zmian w harmonogramie realizacji wydatków budżetu gminy w II kwartale 2005 roku.

ZARZĄDZENIE   NR 29/2005 WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 29 czerwca 2005 roku.

w sprawie zmian w harmonogramie realizacji wydatków budżetu gminy

w II kwartale 2005 roku.

Na podstawie art.29 ust.2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz.148 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§1.1. Zwiększyć harmonogram wydatków budżetowych na II kwartał 2005 roku:

-  wydatki bieżące (wynagrodzenia)                  o kwotę          17.000 zł

-  wydatki majątkowe                                  o kwotę        133.585 zł

2. Poinformować podległe i nadzorowane jednostki o zmianach w harmonogramie, o których mowa w ust. 1.

§2. 1. Harmonogram realizacji dochodów budżetowych w II kwartale 2005 roku nie ulega zmianie i wynosi 2.042.263 zł.

2. Harmonogram realizacji wydatków budżetowych w II kwartale 2005 roku po dokonanych zmianach wynosi 2.123.142 zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 1  do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński

 

 

Numer Załącznika Nazwa Załącznika 
Załącznik nr 1 OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W HARMONOGRAMIE REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA II KWARTAŁ 2005 ROKU

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2006-03-01

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2006-03-01

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2006-03-01