Zarządzenie nr 29/2006 z dnia 2006-07-31

Numer 29/2006
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za II kwartały 2006 roku.
Data wydania 2006-07-31

ZARZĄDZENIE NR 29/06

WÓJTA GMINY BARGŁÓW  KOŚCIELNY

z dnia  31 lipca 2006 roku

                               w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za II kwartały 2006 roku.

Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz.U. Nr 169, poz. 1420; z 2006  Nr 45, poz. 319) Wójt Gminy Bargłów Kościelny zarządza, co następuje:

§ 1.  

Przyjąć informację o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za II kwartały 2006 roku:

            plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 13.025.713 zł wykonanie 6.207.558,36 zł, co stanowi 47,66%,

            plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 14.456.063 zł wykonanie 5.287.476,09 zł, co stanowi 36,58%,

3) planowany deficyt budżetowy wynosi 1.430.350 zł, za II kwartały nadwyżka budżetu wyniosła 920.082,27 zł,

4) planowane roczne przychody w kwocie 1.643.950 zł wykonano w wysokości 643.950,47 zł tj. w 39,17%

5) planowane roczne rozchody w kwocie 213.600 zł wykonano w wysokości 106.800 zł tj.
w 50%.

§ 2.  

Podać do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny.

§ 3.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy

 

Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2006-08-03

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2006-08-03

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2006-08-03