Zarządzenie nr 29/2007 z dnia 2007-07-31

Numer 29/2007
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za II kwartały
Data wydania 2007-07-31
ZARZĄDZENIE NR 29/07

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 31 lipca 2007 roku

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za II kwartały

2007 roku.

Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587) Wójt Gminy Bargłów Kościelny zarządza, co następuje:

§1-

Przyjąć informację o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za II kwartały 2007 roku:

1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 17.483.954 zł wykonanie 6.755.377,88

zł, co stanowi 38,64%,

2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 18.218.224 zł wykonanie 5.313.769,51

zł, co stanowi 29,17%,

planowany deficyt budżetowy wynosi 734.270 zł, za II kwartały osiągnięto nadwyżkę 1.441.608,37 zł,

planowane roczne przychody w kwocie 1.506.370 zł wykonano w wysokości 692.695,52 zł tj. w 45,98%,

5)       planowane roczne rozchody w kwocie 772.100 zł wykonano w wysokości 596.800 zł tj. w

77,30%.
§2.

Podać do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny.

§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2007-10-04

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2007-10-04

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2007-10-04