Zarządzenie nr 2/2014 z dnia 2014-12-11

Numer 2/2014
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Data wydania 2014-12-11

ZARZĄDZENIE NR 2/2014

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 11 grudnia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: z 2013 r. poz.938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Nr XX/174/2013 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2014 Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych na 2014 rok:

  1. zwiększyć   plan   wydatków  budżetowych   o   kwotę   38.352   zł  —  zgodnie   z   tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
  2. zmniejszyć   plan  wydatków  budżetowych   o   kwotę   38.352   zł  -  zgodnie   z  tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.    Plan dochodów budżetowych ogółem:    18.970.884 zł, z tego:

  • dochody bieżące w kwocie                18.304.980 zł,
  • dochody majątkowe w kwocie               665.904 zł.

2.    Plan wydatków budżetowych ogółem:   18.300.555 zł, z tego:

  • wydatki bieżące w kwocie                 16.494.993 zł,
  • wydatki majątkowe w kwocie              1.805.562 zł.

3.    Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 2.609.372 zł.

§  3.  Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 2  do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2015-09-01

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2015-09-01

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2015-09-01