Zarządzenie nr 301/2014 z dnia 2014-03-27

Numer 301/2014
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2013 rok
Data wydania 2014-03-27

ZARZĄDZENIE NR 301/2014

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 27 marca 2014 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2013 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: z 2013 r. poz.938, poz. 1646) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1.    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, według którego:

a)  plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi                    -                     18 431 304,00

z tego:

  • dochody bieżące                                                              -                    18 161122,00
  • dochody majątkowe                                                         -                        270 182,00

b) wykonanie dochodów wynosi                                                 -                     17 948 861,45

z tego:

  • dochody bieżące                                                              -                    17 829517,17
  • dochody majątkowe                                                         -                         119 344,28

c)  plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi                    -                     16 971 092,00

z tego:

  • wydatki bieżące                                                               -                    16 624 883,00
  • wydatki majątkowe                                                          -                        346 209,00

d) wykonanie wydatków wynosi                                                 -                     15 444 865,18

z tego:

  • wydatki bieżące                                                               -                    15 303 278,68
  • wydatki majątkowe                                                          -                         141586,50 zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia.

2.    Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym
do sektora finansów publicznych według załącznika Nr 3 do zarządzenia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2015-09-01

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2015-09-01

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2015-09-01