Zarządzenie nr 302/2014 z dnia 2014-03-31

Numer 302/2014
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Data wydania 2014-03-31

ZARZĄDZENIE NR 302/2014 WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 31 marca 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: z 2013 r. poz.938, poz. 1646) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych na 2014 rok:

1)  zwiększyć  plan dochodów budżetowych o  kwotę   106.272  zł - zgodnie  z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych na 2014 rok:

1)  zwiększyć  plan  wydatków  budżetowych  o  kwotę   106.272  zł - zgodnie  z  tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.    Plan dochodów budżetowych ogółem:    20.650.129 zł, z tego:

  • dochody bieżące w kwocie                17.333.968 zł,
  • dochody majątkowe w kwocie            3.316.161 zł.

2.    Plan wydatków budżetowych ogółem:   19.979.800 zł, z tego:

  • wydatki bieżące w kwocie                 15.145.777 zł,
  • wydatki majątkowe w kwocie             4.834.023 zł.

3.    Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 1.754.324 zł.

§ 4.  Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 3  do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2015-09-01

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2015-09-01

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2015-09-01