Zarządzenie nr 305/2014 z dnia 2014-04-24

Numer 305/2014
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Bargłów Kościelny za 2013 rok
Data wydania 2014-04-24

ZARZĄDZENIE NR 303/2014

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Bargłów Kościelny za 2013 rok

Na podstawie art. 270 ust.l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: z 2013 r. poz.938, poz. 1646) Wójt Gminy Bargłów Kościelny zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazuje się sprawozdanie finansowe Gminy Bargłów Kościelny za 2013 rok, w skład którego wchodzą:

  1. bilans z wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia,
  2. łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, stanowiący załącznik Nr 2 do Zarządzenia,
  3. łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, stanowiący załącznik Nr 3 do Zarządzenia,
  4. łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, stanowiące załącznik Nr 4 do Zarządzenia,
  5. informacje uzupełniające do sprawozdania finansowego, stanowiące załącznik Nr 5 do Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 1, należy przekazać w terminie do dnia 31 maja 2014 roku Radzie Gminy Bargłów Kościelny.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2015-09-01

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2015-09-01

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2015-09-01