Zarządzenie nr 307/2014 z dnia 2014-05-19

Numer 307/2014
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Data wydania 2014-05-19

ZARZĄDZENIE NR 307/2014

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 19 maja 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art 257 pkt 1, pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: z 2013 r. poz.938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Nr XX/174/2013 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2014 Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych na 2014 rok:

1)  zwiększyć   plan  dochodów  budżetowych  o   kwotę   3.540   zł  -  zgodnie   z  tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych na 2014 rok:

  1. zwiększyć  plan  wydatków budżetowych o  kwotę  710.818  zł - zgodnie  z  tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
  2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych  o kwotę  707.278  zł - zgodnie  z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.    Plan dochodów budżetowych ogółem:    21.137.030 zł, z tego:

  • dochody bieżące w kwocie                17.820.869 zł,
  • dochody majątkowe w kwocie            3.316.161 zł.

2.    Plan wydatków budżetowych ogółem:   20.466.701 zł, z tego:

  • wydatki bieżące w kwocie                 15.632.678 zł,
  • wydatki majątkowe w kwocie             4.834.023 zł.

3.    Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 2.241.225 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2015-09-01

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2015-09-01

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2015-09-01