Zarządzenie nr 30/2005 z dnia 2005-06-30

Data wydania 2005-06-30
Numer 30/2005
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy w III kwartale 2005 roku.

ZARZĄDZENIE  NR 30/2005

 WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 30 czerwca 2005 roku.

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy

w III kwartale 2005 roku.

Na podstawie art.29 ust.2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz.148 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć:

1)  harmonogram realizacji dochodów budżetowych w III kwartale 2005 roku w wysokości

2.105.464 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2) harmonogram realizacji wydatków budżetowych w III kwartale 2005 roku w wysokości

2.495.464 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Poinformować podległe i nadzorowane jednostki o harmonogramie, o którym mowa w ust. 1.

§ 2. Wydatki w kwocie 390.000 zł nie znajdujące pokrycia w planowanych w III kwartale 2005 roku dochodach budżetowych, zostaną sfinansowane w kwocie:

-  120.000 zł z planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej,

-  270.000 zł z nadwyżki budżetowej nad wydatkami budżetowymi na koniec II kwartału 2005 roku (zabezpieczonej na lokatach terminowych).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 roku.

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński

 

 

Numer Załącznika Nazwa Załącznika
Załącznik nr 1 HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W III KWARTALE 2005 ROKU
Załącznik nr 2 HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W III KWARTALE 2005 ROKU

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2006-03-01

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2006-03-01

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2006-03-01