Zarządzenie nr 30/2007 z dnia 2007-08-01

Numer 30/2007
w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o pomoc finansową dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju w roku szkolnym 2007/2008.
Data wydania 2007-08-01
ZARZĄDZENIE NR 30/07

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 01 sierpnia 2007 roku

w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o pomoc finansową dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju w roku szkolnym 2007/2008.

Na podstawie §3 ust 3 rozporządzenia z dnia 02 sierpnia 2007 roku o szczegółowych warunkach udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju ( Dz.U Nr 120, poz 819) Wójt Gminy Bargłów Kościelny zarządza , co następuje:

§1

Termin składania wniosków o dofinansowanie na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju, do dyrektorów szkół na terenie Gminy Bargłów Kościelny, upływa z dniem 31 sierpnia 2007 roku.

§2
Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Bargłów Kościelny

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2007-10-04

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2007-10-04

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2007-10-04