Zarządzenie nr 311/2014 z dnia 2014-06-05

Numer 311/2014
w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwal Rady Gminy.
Data wydania 2014-06-05

ZARZĄDZENIE NR 311/2014

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 05 czerwca 2014 r.

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwal Rady Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, zm. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz.379 ) zarządza się co następuje:

§ .1 Określić sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXIII Sesji Rady Gminy w dniu 28 maja 2014 r. . zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

k .2  Wykonanie  zarządzenia powierza się  osobom  wymienionym  w  odnośnych  kolumnach załącznika.

.3  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2015-09-01

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2015-09-01

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2015-09-01