Zarządzenie nr 321/2014 z dnia 2014-08-05

Numer 321/2014
w sprawie postawienia w stan likwidacji i przekazania do złomowania środka trwałego -samochodu marki ŻUK.
Data wydania 2014-08-05

ZARZĄDZENIE Nr 321/2014

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 05 sierpnia 2014 r.

w sprawie postawienia w stan likwidacji i przekazania do złomowania środka trwałego -samochodu marki ŻUK.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) postanawiam co następuje:

§1

Stawiam w stan likwidacji środek trwały - samochód ŻUK A -15, rok produkcji 1971, nr podwozia 122962, nr rejestracyjny BAUI 041, który należy przekazać do złomowania na podstawie protokołu likwidacji.

§2 Przekazanie do złomowania środka trwałego, o którym mowa w § 1 nastąpi na podstawie protokołu likwidacji.

§3 Powołuje się Komisję likwidacyjną w składzie:

  1. Grzegorz Kasjanowicz- Przewodniczący
  2. Jan Orbik - członek
  3. Marek Purwin-członek

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2015-09-01

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2015-09-01

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2015-09-01