Zarządzenie nr 323/2014 z dnia 2014-08-14

Numer 323/2014
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom rozpoczynającym naukę w roku szkolnym 2014/2015
Data wydania 2014-08-14

ZARZĄDZENIE NR 323/2014

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 14 sierpnia 2014 r.

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom rozpoczynającym naukę w roku szkolnym 2014/2015

Na podstawie § 4 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. Nr 2014, poz. 1024) zarządzam co następuje:

§ 1. Wnioski na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom

rozpoczynającym naukę w roku szkolnym 2014/2015 składa się do 12 września 2014 r. do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał.

§ 2. Dyrektor szkoły sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuje ją Wójtowi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2015-09-01

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2015-09-01

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2015-09-01