Zarządzenie nr 32/2007 z dnia 2007-08-06

Numer 32/2007
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łabętniku
Data wydania 2007-08-06
ZARZĄDZENIE NR 32/2007
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 06 sierpnia 2007 roku

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łabętniku

na podstawie art. 36a ust 9 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. z 2004 r, Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) po zasięgnięciu opini Rady Szkoły, Rady Pedagogicznej oraz po uzgodnieniu z Podlaskim Kuratorem Oświaty zarządzam co następuje:

§1.

Powierzam Panu Ryszardowi Grudzińskiemu stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łabętniku na okres od 01.09.2007 roku do 31.08.2012 roku.

§ 2. Szczegółowe warunki zatrudnienia określi odrębna umowa

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2007-10-04

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2007-10-04

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2007-10-04