Zarządzenie nr 332/2014 z dnia 2014-09-17

Numer 332/2014
w sprawie ustalenia czynszu za wynajem lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy
Data wydania 2014-09-17

ZARZĄDZENIE NR 332/2014

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 17 września 2014 r.

w sprawie ustalenia czynszu za wynajem lokali mieszkalnych stanowiących zasób

mieszkaniowy Gminy.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 czerwca 200Ir. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 150) w oparciu o uchwałę Rady Gminy Bargłów Kościelny Nr XIV/123/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2013-2018 zarządzam, co następuje:

§ 1. 1.Ustalam stawkę podstawową czynszu w wysokości 1,52 zł brutto za wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego stanowiącego mieszkaniowy zasób Gminy Bargłów Kościelny.

2. Stawki czynszu dla poszczególnych lokali, z wyłączeniem lokali socjalnych, określone są w załączniku.

§ 2. Ustalam stawkę czynszu za lokal socjalny w wysokości 0,80 zł brutto za wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.

§ 3. Ustalam stawkę czynszu za budynki gospodarcze oraz garaże w wysokości 0,60 zł za 1 m2 netto + obowiązujący podatek VAT.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 października 2014 r.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2015-09-01

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2015-09-01

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2015-09-01